Col·lecció
Clàssics Catalans
La col·lecció Clàssics Catalans recull 25 de les grans obres de la literatura catalana en les quals es combina el rigor filològic amb la intenció didàctica. Amb la voluntat d’oferir als lectors una edició molt acurada, els textos han estat editats per especialistes en cadascuna de les obres i es presenten acompanyats per notes a peu de pàgina de dos tipus: dubtes de vocabulari i comentaris generals.

Títols de la col·lecció
ISBN: 9788482874128
Pla lector
Accés al pla lector de la col·lecció
Material descarregable
Imatge
Tancar Finestra