Copyright

Aquest lloc web és propietat de Castellnou Edicions i els seus elements i continguts estan emparats pels drets de propietat industrial i de propietat intel·lectual reconeguts en la legislació vigent.

L'usuari dels diferents llocs web de Castellnou Edicions podrà visualitzar els continguts de tots els seus segells editorials, imprimir-los i emmagatzemar-los, només per al seu ús personal o amb l'alumnat a l'aula.

Queda totalment prohibida la seva distribució, venda i comercialització. En qualsevol cas, aquests continguts mantenen el copyright de Castellnou Edicions i/o dels seus propietaris legals.

Castellnou Edicions no es fa responsable de cap reclamació derivada de la visualització de continguts o funcionament de pàgines web de tercers a les quals l'usuari hagi pogut accedir des d'algun dels segells editorials i que no tinguen el seu copyright.